Slottsparken

ÖVERSIKTSKARTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

Infart till Slottsparken, med parkering

2

Huvudentré till Slottsparken

3

Utfart från parkering

4

Borgen (Gamla slottet)

5

Nya slottet

6

Rosavita huset

7

Kulturhallen

8

Gårdsbutiken

9

K A Roos & Co

10

Kulturbelysning

11

600-åriga eken

12

Ravinen

13

Grindstugan, privat infart

14

Privat infart

15

De tre utsikterna