Trädgårdsrundan

KULLA GUNNARSTORP, BORGEN

16-17 juni 2018, kl. 10-17

Det är med stort nöje som vi under två dagar öppnar upp borgens trädgård som nu är under renovering. Trädgårdsvisningen är en del av Helsingborgs Trädgårdsförenings ”Trädgårdsrundan” som täcker hela nordvästra Skåne.

Godsägare Gustaf Trolle med sin hustru Marika kommer att vara på plats vid visningarna kl. 14.00.

Lennart Carlberg, L. Carlberg Trädgårdsanläggningar AB, engagerad i Borgens trädgårdsrenovering, kommer att vara tillgänglig från och till under Trädgårdsrundan.

Kulla Gunnarstorps trädgårdsvisning beskrivs som följer:

”Kulla Gunnarstorps Borg uppfördes 1562. 1749 beskriver Carl von Linné dess klättrande fruktträd i översvallande ordalag. Sekelskiften senare, pågår idag en renovering av trädgården, vars buxbom och magnolior inspirerar intill vallgraven. Ett grönskande kulturarv.”

Är du nyfiken på att höra mer från Carl von Linnés besök på Kulla Gunnarstorp? Läs mer här.

Tillgänglighet

Kulla Gunnarstorps kulturhistoriska byggnader har begränsad tillgänglighet och är inte anpassade för rullstolar. Kulla Gunnarstorps Borg är omgiven av en vallgrav och nås via en bro. Borgens trädgård ligger i anslutning till Borgens innergård av kullersten.

Under Trädgårdsrundan kommer en rullstolstaxi från Telepass AB att kunna föra besökare från Huvudentrén över bron och in på Borgens borggård där en utsiktsplats överblickar trädgården.

Handikapp-parkering finns vid Huvudentrén.

Personal kommer att finnas på plats för frågor och mottagande.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att göra allas besök på Kulla Gunnarstorp bästa möjliga!

Tillfällig eventparkering

Utöver parkeringen vid huvudentrén som nås via Kulla Gunnarstorpsvägen, öppnar vi under Trädgårdsrundan en tillfällig eventparkering med infart från den annars privata infarten från Domstensvägen.

Välkommen!