Slottet

ÄVEN ”NYA SLOTTET”

Uppfört 1865-1872 av Baltzar von Platen.
Arkitekt: Christian Zwingmann.

(Arkitekturritningar i Skånska godsarkiv, Sten Åke Nilsson 1987)

Det nya Kulla Gunnarstorps slott som greve Baltzar von Platen – sjöminister samt utrikesstatsminister och tillika Göta kanalbyggarens son – lät bygga efter Christian Zwingmanns ritningar, ligger romantiskt placerad i parken med en vidunderlig utsikt över Öresund och den Själländska ostkusten.

Enligt Kulla Gunnarstorps räkenskaper grävdes grunden till slottet i oktober 1865 och det stod färdigt 1872. Man byggde mestadels med hjälp av lokala hantverkare som redan var knutna till godset. Dock hade man till vissa av interiörarbetena hjälp av hantverkare från Köpenhamn. Mycket av teglet till slottet köpte man dock i Glumslöv. Sandsten till sockel och fönsteromfattningar fanns redan på platsen – man hade tidigare tagit sandsten därifrån när Kronborg byggdes. Material inhandlades också i möjligaste mån lokalt – fönsterglas fick man t.ex. från Höganäs och det första timret till slottet inköptes på en strandningsauktion i Viken år 1865 för 1.534,3 rdl. De följande timmerleveranserna fick man från timmerhandlare Ek i Helsingborg.

Arkitekten Christian Zwingmann har till slottet valt en blandstil av italiensk klassicism och den för tiden typiska Christian IV renässans. Av Zwingmann efterlämnade skissböcker förstår man, att han använde skissmaterial från sina resor som inspiration och utgångspunkt för ornamentiken på flera ställen i slottet, både interiört och exteriört. Huvudingången har t.ex. en tympanon, där två gracer håller en vapensköld mellan sig. Samma gracer hittar man på flera ställen i skissböckerna i olika variationer.

Vig byggandet av tornet hade Zwingmann hjälp av en annan dansk arkitekt, Thorvald Bindesbøll.

Foto Johan Cedervall 2018

Foto jorchr – 2006

Foto Svenska Slott och Herresäten, vid 1900-talets början