Anna Wessman 2018

Kulla Gunnarstorp

16 september 2018

Fallopia Japonica, performance

”I samband med (X)sites 2018, Kattegattleden, bjöds konstnärer in för att relatera till en annan konstnärs verk på plats. Min performance, “Japonica Fallopia”, tog sin inspiration från Muhammad Alis verk “hidden in the chest” och platsen, Kulla Gunnarstorp. Ali skriver till sitt verk om mänsklig inverkan i naturen och om hur naturen är starkare än människan, hur den kommer fortsätta existera med eller utan oss. Mitt verk handlar om parkslide, (fallopia japonica), en invasiv växt som ursprungligen togs in i de europeiska trädgårdarna från Japan.”

annawessman.se