Rosavita huset

MAGASIN OCH SEDERMERA INSPEKTORSBOSTAD

Uppfört 1794

”Rosavita huset” har blivit det gängse namnet på den byggnad bredvid Borgen vilken uppfördes i slutet av 1700-talet av greve Gustaf Adolf Sparre och som då fungerade som en silo eller ett magasin. Senare blev magasinet renoverat för att användas som inspektorsbostad.

2018
Rosa huset är en privatbostad dit allmänheten ej har tillträde.

Foto Johan Cedervall 2018