Hans van Steenwinkel d.ä.

ARKITEKT • BORGEN

1545 – 1601

Kronborgs byggmästare Anton van Opbergen fick under vintern 1577-78 uppdraget att resa till Nederländerna för att hämta ett antal murarmästare och stenhuggare ”att införa här i Riget”. Bland de inkallade befann sig Hans van Steenwinkel i tjänst på Kronborg (byggnadsår 1577-85). Redan samma år blir Steenwinkel anlitad av Jörgen Brahes broder Tycho Brahe vid byggandet av dennes Uranienborg på Ven (byggnadsår 1578-81).

År 1583 blir han utnämnd till ”Rigets Byggmästare” av Fredrik II och han blir efter dennes död 1589 den ledande arkitekten.

”När byggandet fortsatte på Uranienborg och Kronborg, gick båtarna i skytteltrafik över Sundet.”

Vid dessa stora byggen fanns det stora stenhuggeri- och snickarverkstäder med skickliga yrkesmän med specialkunskaper, många av dessa kom att sprida sin renässanskonst till båda sidor sundet.

Vid denna tidpunkt bröts sandstensblock vid stranden strax söder om Kulla Gunnarstorp till dessa stora byggen.

Den 9 januari 1593 skriver Tycho Brahe till sin vän Henrik Rantzau, ”just nyligen sände mig min före detta arkitekt några pennteckningar från Halland, där han på kungligt uppdrag förestår Varbergs fästningsbygge hos min broder”.

Jörgen Brahe som var länsman i Landskrona och Varberg 1580-98 har haft stora möjligheter till konsultation med Steenwinkel inför sitt eget borgbygge.

Hans van Steenwinkel d.ä. föddes 1545 i Antwerpen. Han verkar som arkitekt, fästningsingenjör, dekoratör och skulptör fram till sin död i halmstad 1601. Han medverkade vid byggandet av Fredriksborgs Slott (Hilleröd), Kronborg slott (Helsingör), Uranienborg (Ven), Kulla Gunnarstorps slott, Svenstorps slott, befästningsanläggningarna i Varberg och moderningseringen av Varbergs slott. Samma år 1601 avlider Jörgen Brahe och hans hustru Ingeborg i pesten, troligtvis på sitt nybyggda slott.