(X)sites 2018

Kulla Gunnarstorp

30 juni – 7 oktober 2018

Vi välkomnar årets (X)sites-konstnärer – Muhammad Ali och Ryszard Litwiniuk – och ser fram emot att följa deras unika process och spännande konstinstallationer på Kulla Gunnarstorp.

(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden arrangerat av Konstnärscentrum Väst, i samarbete med Kattegattleden, Region Halland, Region Skåne och kommunerna Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad,Laholm, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg.

Under sommaren 2018 kommer nationella och internationella konstnärer att ta plats i Halland, Skåne och Västra Götaland och skapa platsspecifika konstverk efter leden.

Platsspecifik konst innebär att konstnären tar en plats i anspråk, så att både det verk konstnären skapar på platsen och platsen blir konstverket. Under juni månad arbetar konstnärerna i landskapen följt av vernissage den 30 juni.

Utställningen pågår från den 30 juni till den 7 oktober, 2018.

LÄS MER

Ryszard Litwiniuk (2002)

Muhammad Ali – Floating Dream (2017)