Konstutställningar

PÅ KULLA GUNNARSTORP

(X)sites (2017)

Konstutställning i Helsingborgs Stad, Kulla Gunnarstorp

(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Under sommaren 2017 kommer ett trettiotal konstnärer att ta plats i Halland, Skåne och Västra Götaland och skapa platsspecifika konstverk efter leden.

Platsspecifik konst innebär att konstnären tar en plats i anspråk, och både det konstnären skapar på platsen och själva platsen blir konstverket. Under juli arbetar konstnärerna i landskapen följt av utställning augusti och september.

(X)sites i Helsingborgs Stad-Kulla Gunnarstorp: Helsingborgs historia präglas av det smala parti vatten som skiljer Skåne från Danmark. Landskapet har formats av en långsträckt brant med lager av sandsten, lerskiffer och kol, där skogsdungar, åkermark och parker vittnar om både stenålder och vikingatid. Norr om staden ligger Kulla Gunnarstorp, ett vackert gods i privat ägo med historia från tidigt 1400-tal.

Slottsområdet präglas idag av den gamla, rödputsade och vallgravsomslutna borgen, byggd vid slutet av 1500-talet, den rosaputsade förvaltarbostaden från 1794, ladugårdens gråstenslängor från 1865 och den ”nya” slottsanläggningen uppförd 1868-1872 efter ritningar av den danske arkitekten Christian Zwingmann.

Godägare Gustaf Trolle med sin hustru Åsa Marika Trolle är entusiastiska över sitt deltagande i projektet:
“När projektledare Nina Wenedikter kontaktade oss om möjlighteten att upplåta mark för konstprojektet (X)sites fann vi det särskilt intressant mot bakgrund av Marikas erfarenheter inom konstvärlden – både som ägare av en privat konstsamling och som multimedia konstnär I U.S.A. under 1980-90 talet, med verk i The Getty Museum’s permanenta samling.”

Gustaf Trolle har sedan tidigare ett kulturellt engagemang i det militärhistoriska Beredskapsmuseet, även det beläget på godset. “Kulla Gunnarstorp är en fantastisk miljö för (X)sites platsspecifika skulpturer, och projektet passar som hand i handske med vår intention att utveckla Kulla Gunnarstorp med fokus på “Kultur och Natur”. Nu följer vi konstnärernas unika process och ser fram emot fullbordandet av Shilpa Joglekars, Chun Lee Wang Gurts och Jakob Oredsons spännande konstinstallationer”.

Kattegattleden går genom den lummiga skogen som omringar slottsparken, ett område som nu bjuder in konstnärer och (X)sites.

Konstnärer Helsingborgs Stad – Kulla Gunnarstorp:

  • Shilpa Joglekar (Indien)
  • Jacob Oredsson (Sverige)
  • Chun Lee Wang (Sverige)

Insight – Shilpa Joglekar

Present Greens, Jakob Oredsson

The Second Gate, Chun Lee Wang Gurt